Anaerobna Biopresnova

Nahajate se tu: Home / Tehnologije / Anaerobna Biopresnova

Naša tehnologija, ki smo jo izboljšali z reševanjem vseh kritičnih točk (težave pri določanju temperature, pri mešanju in hidrolize matric), uporablja anaerobno presnovo tudi pri visokih temperaturah.

 

Postopek se razvija kot sledi:

 • Tekoče odplake vsebujejo 12-17% trdni delež.
 • Termofilni proces (temperatura: 53-57C°) ali mezofilni (temperatura: 36-47C°)
 • Proces vključuje večinoma eno fazo, vendar se zaradi vrste matrice lahko razdeli v primarno in sekundarno fermentacijo.
 • Pregled prametrov delovanja in stabilnosti procesa s sistemom avtomatskega pridobivanja podatkov (PLC)
 • Prednosti naše tehnologije so:
 • Povišana učinkovitost presnavljanja sistema; krajši hidravlični zadrževalni čas in možnost proizvajanja večje količine bioplina za isti obseg presnove in uporaba težko razkrojljive biomase (100% iztrebki perutnine, itd.)
 • Povišana vsebnost metana v bioplinu (65-73%); omogoča večjo učinkovitost med energetsko spremembo, posebno med pretvorbo v biometan.
 • Kmetijska uporaba trdnega deleža, ki je bil izločen ob koncu anaerobičnega ciklusa, je stabilen in brez vonja, v skladu z veljavnimi predpisi, ki usmerjajo uporabo tega v kmetijstvu.
 • Ponovna uporaba voda, ki izhajajo iz biološke čistilne naprave, uporabljene v anaerobnem prostoru za hidrolizo uporabljenih matric oz. med fertigacijo.
 • Naprave Golen d.o.o. uporabljajo digestatorje okroglih oblik iz armiranega betona z različnimi premeri (13 – 19 – 22 – 25 mtl) in skupno električno močjo proizvodnje, ki sega od najmanj 50 kW do 1 MW in še več;
 • Inovativni vertikalni sistemi zagotavljajo mešanje
 • Inovativna čistilna naprava proizvedenega bioplina izboljšuje njegovo uporabo za kogeneracijske motorje ali naprave prirejene za uporabo biometana.
 • Vse naprave so zelo avtomatizirane in nudijo stranki popolno kontrolo na daljavo in diagnostični pregled vseh uporabnikov.