Predobdelovalne naprave

Nahajate se tu: Home / Tehnologije / Predobdelovalne naprave

CENTRIFUGALNA FLOTACIJSKA NAPRAVA

Živalski iztrebki, predvsem tisti ki izhajajo iz svinjereje, povzročajo problematike in nespodbudno energetsko ter ekonomsko učinkovitost naprav za proizvodnjo bioplina, zaradi visokega tekočega deleža. Centrifugalna flotacijska naprava koncentrira delež gošče, ki je potrebna za anaerobno presnovo (hlapni trdni delci oz. organske spojine), zato postane predelava v bioplin v taki napravi ekonomsko ugodna. Centrifugalna flotacijska naprava je kemično-fizični obrat za obdelovanje živalskih iztrebkov s sodobnim patentiranim tehnološkim sistemom, ki izkorišča centrifugiranje in dinamično flotacijo. Sinergija med posebno vertikalno centrifugo, ki s pomočjo težnosti izloči večino trdih delcev, in dinamično flotacijo, ki konstantno zgoščuje in odstranjuje koloidni delež, omogoča boljše čiščenje živalskih izločkov za občutno nižjo ceno od običajnih flotacijskih naprav oz. centrifug. Centrifugalna flotacijska naprava se v veliki meri razlikuje od ostalih sistemov ločevanja tekočega od trdega deleža zaradi sledečih razlogov. Visoka učinkovitost ločevanja tako deleža lebdečih delcev (s centrifugiranjem) kot koloidnega deleža (s flotacijo) z zelo nizkimi stroški investicije in upravljanja; zgoščeni delež namenjen biopresnovi vsebuje 80-90% hlapnih trdnih delcev v samo 10-15% od prostornine, ki so jo imele odplake pred obdelavo, in prečiščena voda je primerna za fertigacijo.

Ta posebna centrifuga lahko spremeni celotne obdelovane odplake v tekočino, ki vsebuje celoten volumen zraka, potreben takoj zatem v flotacijski fazi. Zgoščeni delež priplava samostojno na površje in poseben vijak ga zbere in izloči.

Električna moč naprave in njena energetska poraba so omejeni na približno 50% od podobnega tradicijonalnega sistema in poraba kemičnih izdelkov je omejena na osnovno, saj centrifuga loči lebdeče trdne delce brez dodatkov, zato so potrebni samo med flotacjio, da se koloidne komponente zgostijo.

STISKALNICA S PROGRESIVNIM TLAKOM

Anerobna presnova  organičnega deleža trdnih komunalnih odplak potrebuje predhodno obdelovanje, da pridobi primerno vlažnost, obsežnost in se odstranijo morebitne snovi, ki lahko škodijo procesu. Stiskalnica s rogresivnim tlakom odstrani tekoči delež, ki obsega približno 60% celote in vsebuje veliko koncentracijo hlapnih snovi; ostane trdni delež, ki vsebuje veliko suhih snovi iz lesa in celuloze. Tekoči delež postane idealno »gorivo« za proizvodnjo bioplina v anaerobnih fermentatorjih, medtem ko je suhi delež idealna osnova v izdelovanju kvalitetnega komposta.

Pesek in inertne snovi, ki jih morebiti najdejo med postopkom, so izločene v zelo učinkovit in poseben oddelek namenjen temu.